Gesondheetsbescheinigung

Fir mat de Pärd an d’Ausland ze fueren, sief et fir e Stage, Turneier, etc, brauch Een  eng Gesondheetsbescheinigung ( Déclaration Sanitaire ) vun der Veterinärsinspectiun. Dei Länner wou mir Letzebuerger se net brauchen ass Belsch an Holland. Fir an all aaner Länner wei Deitschland, Frankreich, Eisterreich, Schweiz etc ze reesen, muss des Gesondheetsbescheinigung op der Inspection Veterinaire ugefroot ginn. Hei de  Formulär

Gesundheitsbescheinigung

De Formulaire W.e.g. op den 407545 faxen

QHAL-Team